Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Kreativní hrátky
(http://www.kreativni-hratky.cz)

1.   Úvodní ustanovení

1.1   Tyto obchodní podmínky stanovuje:

Mgr. Lenka Hošková
Adresa:
Folvárek 19, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
IČO:
88646556
DIČ:
CZ7861135546 - plátce DPH
Číslo účtu:
Fio banka: 2700586494 / 2010 vedený v Kč
Fio banka: 2600586497 / 2010 vedený v €
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz
Vznik oprávnění:
dne 14. 3. 2012, zapsáno v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy

(dále jen „prodávající“) pro úpravu vzájemných práv a povinnosti smluvních stran vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Kreativní hrátky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.kreativni-hratky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.4   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.   Uzavření kupní smlouvy

2.1   Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.3   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

       2.3.1   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

       2.3.2   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží

       2.3.3   a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.4   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.5   Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká okamžikem odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu ve webovém rozhraní obchodu.

2.6   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

3.   Cena zboží a platební podmínky

3.1   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

       3.1.1   dobírkou při přebírání zboží od přepravní společnosti, nebo na výdejním místě;

       3.1.2   online kartou, které umožňuje platby na internetu;

       3.1.3   převodem v internetovém bankovnictví;

       3.1.4   bankovním převodem (do 2 dnů) na účet prodávajícího;

       3.1.5   v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá.

3.2   Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3.3   Platby online kartou a převodem v internetovém bankovnictví jsou zpracovávány službou ePlatba+, která kupujícího po odeslání objednávky přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky, nebo platební rozhraní pro online platbu kartou. Po odeslání platby předá potvrzení o platbě prodávajícímu, který tak může ihned expedovat zboží. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu provozovatele služby ePlatba+, společnosti ComGate Payments a.s. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví a při online platbě kartou, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

3.4   V případě platby online kartou nebo převodem v internetovém bankovnictví zašle prodávající kupujícímu účtenku s údaji o zaevidování u správce daně elektronicky v okamžiku předání informace o transakci z platební brány prodávajícímu.

3.5   V případě platby na dobírku či v případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostních plateb je kupní cena splatná nejpozději do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.6   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.7   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.8   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.   Přeprava a dodání zboží

4.1   K doručení zboží kupujícímu prodávající využívá následující způsoby:

       4.1.1   Zaslání společností GLS;

       4.1.2   Zaslání společností PPL;

       4.1.3   Zaslání Českou poštou;

       4.1.4   Osobní odběr na výdejním místě Zásilkovny;

       4.1.5   Osobní odběr v provozovně prodávajícího na adrese Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá.

4.2   Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.3   V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

5.   Odstoupení od kupní smlouvy

5.1   Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující prodávajícímu odeslat do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.2   V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Náklady na vrácení zboží hradí kupující.

5.3   V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím do čtrnácti (14) dnů od doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu, né však dřív než bude kupujícím odesláno zboží prodávajícímu. Prodávající vrátí plnění poskytnuté kupujícím bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.4   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

5.5   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.   Odpovědnost za vady, záruka

6.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy České republiky.

6.2   Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím popisované a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Že je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.3   Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka) poskytované ve standardní délce dvacetičtyř (24) měsíců od převzetí zboží.

6.4   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

7.   Další práva a povinnosti smluvních stran

7.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, webová adresa: http://www.coi.cz.

7.3   Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

7.4   Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

7.5   Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

8.   Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

8.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa pro doručování, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovní spojení (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

8.3   Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

8.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8.5   Kromě dopravních společností a zpracovatelů plateb nebudou osobní údaje prodávajícím předávány třetím osobám.

8.6   Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

8.7   Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

9.   Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou využívány k uchování obsahu košíku mezi jednotlivými návštěvami webového rozhraní obchodu. A uchování naposledy zadaných způsobů dopravy a dodacích údajů mezi jednotlivými nákupy.

10.   Závěrečná ustanovení

10.1   Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

10.4   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

10.5   Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

10.6   Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování a komunikaci:

Adresa:
Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.czV Ostravě dne 13. 10. 2017Reklamační řád

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Kreativní hrátky
(https://www.kreativni-hratky.cz)

1.   Tento reklamační řád stanovuje:

Mgr. Lenka Hošková
Adresa:
Folvárek 19, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
IČO:
88646556
DIČ:
CZ7861135546 - plátce DPH
Číslo účtu:
Fio banka: 2700586494 / 2010 vedený v Kč
Fio banka: 2600586497 / 2010 vedený v €
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz
Vznik oprávnění:
dne 14. 3. 2012, zapsáno v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy

(dále jen „prodávající“) pro úpravu postupu reklamace zboží zakoupeného na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Kreativní hrátky. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://www.kreativni-hratky.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

2.   V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, nebo se v záruční době dvacetičtyř (24) měsíců od převzetí zboží na předmětné věci vyskytne vada, je nutné, aby kupující bezodkladně kontaktoval prodávajícího. V takové situaci má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Podle charakteru vady a podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

3.   Reklamaci nelze uplatnit pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Prodávající také nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů a škod vzniklých neodborným používáním, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto druhu se nevztahuje poskytnutá záruka.

4.   Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).

5.   Písemné oznámení o zjištěných závadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefonní číslo, e-mail a číslo objednávky nebo faktury podle které budeme schopni dohledat konkrétní obchodní případ. Nutné je uvést co nejpodrobnější popis závady a případně návrh kupujícího na řešení vzniklé situace.

6.   Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o závadách informuje kupujícího o následném postupu řešení reklamace.

7.   V případě, že bude nutné vadné zboží doručit zpět prodávajícímu. Bude tak učiněno na základě dohody o způsobu doručení mezi kupujícím a prodávajícím na náklady prodávajcího. Zboží bude nutné doručit do provozovny prodávajícího: Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00.

8.   Po doručení vadného zboží prodávajícímu, bude kupujícímu potvrzeno převzetí zboží a bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů bude kupující vyrozuměn o zbůsobu jakým bude vada odstraněna.

9.   Kontaktní údaje prodávajícího pro doručování a komunikaci:

Adresa:
Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.czV Ostravě dne 13. 10. 2017