Podmínky ochrany osobních údajů
informace o zpracování osobních údajů

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu Kreativní hrátky
(https://www.kreativni-hratky.cz)

1.   Úvodní ustanovení

1.1   Podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "GDPR") je správcem osobních údajů:

Mgr. Lenka Hošková
Adresa:
Folvárek 19, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
IČO:
88646556
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz
Vznik oprávnění:
dne 14. 3. 2012, zapsáno v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Ostravy
(dále jen "správce")

1.2   Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě - subjektu údajů (dále jen "zákazník"), například jméno, telefonní číslo, e-mail, adresa a podobně.

1.3   Správce zpracovává osobní údaje za účelem prodeje zboží na internetovém obchodě provozovaném na webové stránce https://www.kreativni-hratky.cz a s prodejem souvisejích marketingových aktivit.

1.4   Správce si plně uvědomuje potřebu ochrany osobních údajů a podniká tomu odpovídající opatření.

1.5   Správce vzhledem k rozsahu zpracování osobních údajů nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.2.   Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1   Správce zpracovává osobní údaje, které mu zákazník poskytl nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka.

2.2   Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníků a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.3.   Zákonné důvody a účely zpracování osobních údajů

3.1   Zákonné důvody zpracování osobních údajů jsou:

       3.1.1   plnění smlouvy mezi zákazníkem a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

       3.1.2   plnění právních povinností, které se na správce vztahují podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zejména povinnosti uložené na správce obecně závaznými právními předpisy, zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů),

       3.1.3   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro nezávislé hodnocení spokojenosti zákazníků a zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

       3.1.5   souhlas zákazníka se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro nezávislé hodnocení spokojenosti zákazníků a zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

3.2   Účely zpracování osobních údajů jsou:

       3.2.1   vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

       3.2.2   zasílání dotazníků o spokojenosti, obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3   Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.4.   Doba uchovávání osobních údajů

4.1   Správce uchovává osobní údaje:

       4.1.1   po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi zákazníkem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu),

       4.1.2   po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle však 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu zákazníka.

4.2   Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.5.   Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1   Pro zabezpečení své činnosti správce využívá služeb fyzických či právnických osob (zejména doručovací společnosti, podpora vedení účetnictví, zajištění nezávislého hodnocení, provozovatelé hostingu webových stránek, a podobně), kterým správce předává osobní údaje ke zpracování. S těmito osobami má správce dohodnuty podmínky zpracování osobních údajů.

5.2   Příjemci osobních údajů jsou osoby:

       5.2.1   podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě smlouvy (zejména Česká pošta s.p., GLS Czech Republic s.r.o., Zásilkovna s.r.o., Balíkobot s.r.o., ComGate Payments, a.s.),

       5.2.2   zajišťující službu provozování hostingu webových stránek internetového obchodu (zejména ONEsolution s.r.o.),

       5.2.3   zajišťující nezávislé hodnocení a marketingové služby (zejména Google Czech Republic, s.r.o., Seznam a.s., Heureka Shopping s.r.o., Facebook Inc.).

5.3   Správce nepředává a nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.6.   Práva zákazníka

6.1   Za podmínek stanovených v GDPR má zákazník právo:

       6.1.1   na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

       6.1.2   opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

       6.1.3   na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

       6.1.4   vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

       6.1.5   na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,

       6.1.6   odvolat souhlas se zpracováním formulářem na webové stránce internetového obchodu, elektronicky na e-mail správce nebo písemně na adresu aprávce.

6.2   Kontaktní údaje správce pro doručování a komunikaci:

Adresa:
Junácká 125, Ostrava - Stará Bělá, 724 00
Telefón:
+420 608 920 052
E-mail:
lenka.hoskova@kreativni-hratky.cz

6.3   Dále má zákazník právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.7.   Podmínky zabezpečení osobních údajů

7.1   Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2   Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochranu přístupů silnými hesly, ochrana stanic antivirovými programy, šifrování přístupu a komunikace webové stránky internetového obchodu, nastavení bezpečnostních hlaviček internetového obchodu, …

7.3   Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.8.   Cookies

8.1   Cookies jsou malé datové soubory ukládané na vašem zařízení webovým prohlížečem. Slouží k časově omezenému ukládání specifických informací pro zajištění funkčnosti a komunikace webových stránek. Často jsou využívány jako anonymní jedinečné identifikátory.

8.2   Kategorie využívaných cookies:

       8.2.1   Cookies nezbytné pro funkčnost - krátkodobé cookies naprosto nutné pro zajištění funkčnosti. Musí být ukládány vždy. Bez nich není možné vložení zboží do košíku a nákup.

       8.2.2   Analytické cookies - dloouhodobé cookies pro vytváření anonymní statistiky návštěvnost a fungování webu. Tyto cookies sdílíme s externím poskytovatelem analytického nástroje, společností Google.

       8.2.3   Marketingové cookies - dlouhodobé cookies poskytovatelů reklamních systémů, díky kterým Vám můžeme nabídnout reklamu podle Vašeho zájmu. Tyto cookies jsou sdíleny se společnostmi Seznam, Google a Facebook.

8.3   Udělení souhlasu s uložením cookies provádíte pomocí cookies lišty zobrazované v dolní části prohlížeče nebo nastavením prohlížeče. Pokud v prohlížeči zakážete ukládání všech cookies, i nezbytných, nebude web správně fungovat a nebudete moci nakoupit.9.   Závěrečná ustanovení

9.1   Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje zákazník, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.

9.2   Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webových stránkách internetového obchodu.V Ostravě dne 17. 7. 2022